Dorpsraad Rijnsaterwoude
/

 

 

Ons Archief

- november 2019: Presentatie ALV  Dorpsraad

- november 2019: notulen ALV dorpsraad

- november 2018: presentatie ALV dorpsraad

- november 2018: notulen ALV dorpsraad

- november 2017: presentatie ALV dorpsraad

- november 2016: ALV Dorpsraad Rijnsaterwoude november 2016

- september 2016: Uitslag Enquête aanleg Tankstation in Rijnsaterwoude

- februari 2016: Dorpsraden Rijnsaterwoude en Leimuiden verzetten zich tegen sluipverkeer tijdens werkzaamheden N207

- Notulen alv dorpsraad 28 oktober 2015