Dorpsraad Rijnsaterwoude
/

 

 

Onze laatste bijeenkomst

Onze laatste bijeenkomst was op 19 november 2019

De uitnodiging voor deze ledenvergadering is hieronder opgenomen

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20-11-2019

  UITNODIGING
Algemene ledenvergadering Dorpsraad Rijnsaterwoude
Woensdag 20 november 2019 19.45 uur in het “Het Schoolhuis”

De dorpsraad Rijnsaterwoude behartigt de belangen van de inwoners bij overheden. Kom naar de bijeenkomst, praat mee en laat u informeren.

– 20.00 Opening en welkom
– Notulen (Marcel)
– Jaarverslag: met diverse gepasseerde zaken van dit jaar
           (Marcel)
– Financieel jaarverslag (Wil)
– Kascommissie
– Pauze
– Gemeenteraad online en stukken
           (Sandra d. Wagenaar Pro)
– Uitleg IKC Integraal Kindcentrum
           (Richard v.d. Helm gemeente Kaag & Braassem)
– Rondvraag
– Sluiting en napraten

Met deze uitnodiging vragen we uw vrijwillige contributie (max. 5 euro per gezin/lidmaatschap) voor 2019 over te maken op rekeningnummer NL 96 RABO0195 2440 01, t.a.v. Dorpsraad Rijnsaterwoude. N.B.: Vergeet uw naam en adres niet te vermelden bij uw betaling.

Kent of bent u iemand die lid wil worden, wilt u dan dit antwoordstrookje invullen. U kunt deze afgeven op Herenweg 113 of meenemen naar de bijeenkomst in het Schoolhuis.
dorpsraadrijnsaterwoude@gmail.com
facebook.com/pages/dorpsraad-rijnsaterwoude
www.dorpsraadrijnsaterwoude.nl
Marcel van der Hoorn (VZ), 06-10966788 / Hans van der Knijff, 06-52058866 / Co van de Weteringh, 06-53444601 / Wil Duivenvoorden 06-53293120 / Ellis Bulk 06-47909946 / Jan van Iperen 06-22669110
——————————————————————————
Ja, ik word lid van de Dorpsraad Rijnsaterwoude:
Naam: _________________________________________
Adres: _________________________________________
Telefoon: _________________________________________
E-mail: _________________________________________