Dorpsraad Rijnsaterwoude
/

 

 

Contact

 Algemeen contact met de dorpsraad via:

 dorpsraadrijnsaterwoude@gmail.com

 

U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude (alleen voor inwoners van Rijnsaterwoude). Uitgangspunt van het bestuur is dat er geen contributie wordt geheven, waarbij wordt gehoopt dat de leden een kleine vrijwillige bijdrage storten van € 5,= om de noodzakelijke kosten te dekken.

Ons rekeningnummer bij de Rabobank is NL96RABO0195244001  t.n.v. Vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude.

U kunt zich ook aanmelden als belangstellende. Ook voor niet-inwoners.

Leden en belangstellenden, ontvangen de uitnodigingen voor bijeenkomsten. (Berichten gaan zoveel mogelijk via e-mail.)

Bestuur Dorpsraad Rijnsaterwoude.Voor nieuws, wonen en bouwen, leefomgeving, enz.: bezoek ook eens de site van de Gemeente Kaag en Braassem !

https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Wonen_en_bouwen/Projecten_en_Werk_in_uitvoering/Rijnsaterwoude_herontwikkeling_gemeentegronden